eklinika.snu
Justyna Tyfel-Paluszek
Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Zarejestruj się:
(48) 666 404 315
poniedziałek - piątek od 08:00 do 17:00

Bezdech senny zagraża
Twojemu zdrowiu

Mięśnie kontrolujące górne drogi oddechowe rozluźniają się podczas snu. Nadmierne rozluźnienie powoduje zwężenie górnych dróg oddechowych – niektóre osoby zaczynają wtedy chrapać. Zbyt duże zwężenie może być przyczyną problemów z oddychaniem. Niekiedy drogi oddechowe zostają całkowicie zablokowane, co powoduje chwilowe zatrzymanie oddychania – obturacyjny bezdech podczas snu. Może on trwać dziesięć sekund lub dłużej i występować bardzo często – nawet kilkaset razy w ciągu nocy.

Przeprowadzone niedawno badania wykazały związek między chrapaniem i bezdechem podczas snu a wieloma poważnymi schorzeniami.

Nieleczone chrapanie i bezdech podczas snu mogą przyczyniać się do występowania wysokiego ciśnienia krwi, chorób serca, udarów, cukrzycy i depresji.

 • Bezdech podczas snu występuje u ponad 50% osób cierpiących na cukrzycę typu 2.
 • Ponad 35% osób, u których występuje bezdech podczas snu, cierpi też na wysokie ciśnienie krwi, co z kolei zwiększa ryzyko choroby serca.
 • Co więcej, 83% osób, u których wysokie ciśnienie krwi utrzymuje się pomimo przyjmowania co najmniej trzech leków, cierpi też na bezdech podczas snu.
 • Na bezdech podczas snu cierpi ponad 70% osób, u których wystąpił udar.
 • Ryzyko spowodowania wypadku samochodowego jest siedem razy większe w przypadku osoby cierpiącej na bezdech podczas snu.

JUSTYNA TYFEL-PALUSZEK
lekarz specjalista chorób wewnętrznych
pulmonolog

Moim rodzinnym miastem jest  Częstochowa.

Studia na Wydziale Lekarskim w Krakowie  ukończyłam w 2004 roku i od tego czasu Kraków stał się moim drugim domem. W 2014 roku uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2016 - specjalisty chorób płuc.

Od samego początku mojej pracy zawodowej jestem również związana z Krakowskim Hospicjum – gdzie pracuję w oddziale w ramach dyżurów oraz przede wszystkim z chorymi w ramach hospicjum domowego w ich domach.

Kształcenie specjalizacyjne z zakresu chorób płuc odbyłam w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II. Aktualnie w dalszym ciągu pracuję w oddziale pulmonologii z pododdziałem onkologii jako asystent.

To na tym oddziale rozpoczęło się moje doświadczenie i fascynacja  tematyka zaburzeń snu.

Dzięki ciągłemu kształceniu ,licznym kursom  i pracy z chorymi mam możliwość zdobywania dużego doświadczenia klinicznego.

Praca w poradni  internistycznej i pulmonologicznej, doświadczenie zdobyte w pracy na SOR oraz  praca w „terenie„  pokazały mi szeroki wachlarz problemów z jakimi boryka się polski pacjent. Pochylona nad potrzebami chorych i wsłuchana w ich głos  staram się wyjść im naprzeciw. Zawsze największą dla mnie wartością i dążeniem jako lekarza było stać jak najbliżej chorego, towarzyszyć mu w jego chorobie, leczyć  ją ...i wyleczyć  lub uczyć  z tą chorobą żyć.

Dlatego, w czasie mojej pracy jako pulmonolog zajęłam się  diagnostyką i leczeniem zaburzeń oddychania w czasie snu, leczeniem niewydolności oddechowej, metodą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej  a w perspektywie również zapewnieniem tym chorym opieki domowej. Jako  specjalista chorób płuc cały czas jestem aktywna, przede wszystkim jak internista dzięki temu mogę zaopiekować  się MOIM CHORYM CAŁOŚCIOWO.

Ukończyłam kursy w zakresie diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu,  szkolenia dotyczących tej tematyki, kursy z zakresu prowadzeniem nieinwazyjnej wentylacji. Cały czas podnoszę swoje kompetencje zawodowe.

Leczenie bezdechu

Najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest terapia za pomoca dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP).

Terapia za pomocą dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych wymaga noszenia maski, która jest podłączona za pomocą rury do urządzenia wytwarzającego powietrze pod dodatnim ciśnieniem. To ciśnienie powietrza działa jak wspornik utrzymujący otwarte górne drogi oddechowe i zapobiegający bezdechowi.

Zadzwoń i zarejestruj się:

Leczenie bezdechu powoduje następujące efekty biologiczne, min.:

 • Zredukowana senność
 • Poprawa koncentracji
 • Zwiększona produktywność w pracy
 • Zwiększona tolerancja wysiłku fizycznego
 • Poprawa kontroli wartości ciśnienia tętniczego
 • Zmniejszone ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego
 • Zmniejszone ryzyko wystąpienia udaru mózgu
 • Poprawa rokowania u pacjentów po incydentach sercowo naczyniowych
 • Poprawa frakcji wyrzutowej lewej komory serca
 • Zwiększenie pojemności oddechowej
 • Redukcja nadreaktywności dróg oddechowych
 • Redukcja insulinooporności
 • Redukcja ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2

Refundacja sprzętu przez NFZ

Na aparaty CPAP – niezbędny sprzęt medyczny w terapii obturacyjnego bezdechu sennego – można otrzymać refundację z NFZ. Wysokość refundacji wynosi 1890 zł brutto.

ETAP I

Podczas diagnostyki w poradni diagnostyki i leczenia bezdechu sennego w przypadku zdiagnozowania choroby lekarz przeprowadzi próbę leczenia i wyznaczy ciśnienie terapeutyczne w aparacie CPAP. Aparat do diagnostyki, a następnie leczenia zostanie Ci wypożyczony na jedną/kilka nocy do domu. Po wyznaczeniu parametrów ciśnienia terapeutycznego lekarz wystawi wniosek o dofinansowanie sprzętu a w wypisie z leczenia poda rodzaj zaleconej terapii oraz ciśnienie terapeutyczne.

ETAP II

Wypełniony przez lekarza wniosek o dofinansowanie trzeba podstemplować w odpowiednim dla zamieszkania oddziale NFZ, a następnie przedłożyć w sklepie medycznym.

Ścieżka ubiegania się o dofinansowania w PCPR/MOPR

1. Sprawdzenie telefoniczne/osobiste, czy PCPR dysponuje obecnie pieniądzmi na tego typu dofinansowanie.

2a. Jeśli dysponuje:

 • (potwierdzony) wniosek NFZ należy przedłożyć w sklepie medycznym
 • sklep na tej podstawie wystawia fakturę pro forma (wycena aparatu)
 • klient zanosi fakturę pro forma (z numerem konta do przelewu) do PCPR
 • PCPR wystawia zgodę na dofinansowanie z wyszczególnioną kwotą
 • klient zanosi oryginał zgody z PCPR do sklepu
 • sklep zamawia i następnie wydaje aparat
 • klient zanosi fakturę sprzedaży oraz opisaną przez sklep kopię wniosku
 • NFZ z adnotacją "zgodne z oryginałem" przesyła fakturę do PCPR
  - PCPR przelewa kwotę dofinansowania na konto sklepu
  - maksymalna kwota dofinansowania to 150% limitu, czyli 3150 zł.

2b. Jeśli nie dysponuje, ale będzie, posiadał pieniądze - zarezerwuje pożądaną kwotę:

 • (potwierdzony) wniosek NFZ należy przedłożyć w sklepie medycznym
 • różnicę między ceną aparatu a refundacją NFZ wpłaca klient
 • na podstawie faktury sprzedaży oraz kopii wniosku NFZ klient ubiega się o zwrot pieniędzy w PCPR
 • PCPR po otrzymaniu środków przelewa kwotę dofinansowania na konto klienta

Kontakt

Poradnia diagnostyczno-konsultacyjna
eklinika .snu

Al.Wolności 37 lokal nr 7, 42-202 Częstochowa
Rejestracja telefoniczna
tel. (48) 666 404 315
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08:00 do 17:00